Αγγελική Ν. Παπαγαθαγγέλου
Ψυχολόγος ΑΠΘ - Ψυχοθεραπεύτρια

Παιδιών και Ενηλίκων

Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων

Το Κέντρο Ψυχολογίας Παιδιών και Ενηλίκων διοργανώνει τις παρακάτω ομάδες συμβουλευτικής γονέων:

Συντονίστρια: Παπαγαθαγγέλου Αγγελική, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

Ομάδα γονέων με παιδιά βρεφικής, νηπιακής ηλικίας από 0 – 6 ετών. Κάθε Δευτέρα 18:00 – 19:30
Ομάδα γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 – 12 ετών. Κάθε Δευτέρα 20:00 – 21:30
Ομάδα γονέων με παιδιά προεφηβικής – εφηβικής ηλικίας από 12 – 18 ετών. Κάθε Τετάρτη 20:00 – 21:30

Οι ομάδες συμβουλευτικής γονέων διαρκούν όλο τον χρόνο και είναι ανοιχτές σε νέα μέλη καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Μέσα στο πλαίσιο μιας τέτοιας ομάδας οι γονείς έχουν το χώρο και το χρόνο να επεξεργαστούν μαζί με άλλους γονείς και τον θεραπευτή ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με το παιδί τους, να αναζητήσουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και διαχείρισης καταστάσεων που τους δυσκολεύουν, εμπλουτίζοντας έτσι και διαφοροποιώντας τη στάση και το γονεϊκό τους ρόλο.
Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ ανά συνάντηση.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλ.: 2310 384097 & 6939006702

Τί είναι η ομάδα συμβουλευτικής γονέων
Η ομάδα συμβουλευτικής γονέων είναι μία ομάδα γονέων των 15 περίπου ατόμων με έναν συντονιστή- ο οποίος παρέχει επιστημονικές γνώσεις – με σκοπό την ενημέρωση και διαμόρφωση-διαφοροποίησητης στάσης και της συμπεριφοράς του γονέα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη θετική εξέλιξη του παιδιού του.

Η ενημέρωση βασίζεται σε επιστημονική γνώση, μελέτες, έρευνες, περασμένες και πρόσφατες, της οικογενειακής και εξελικτικής ψυχολογίας.
Η διαφοροποίηση στοχεύει σε μία προσωπική αναζήτηση, όπου συντελείται σταδιακά η ωρίμανση, η αποδοχή, ο επαναπροσδιορισμός και τελικά η αλλαγή της στάσης και του ρόλου του γονέα απέναντι στις δυσκολίες της ανατροφής του παιδιού του, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της σχέσης με το παιδί του και την ευρύτερη οικογένεια.

Σε αυτή την ομάδα κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, ν’ ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων, να εκθέσει στο βαθμό που επιθυμεί τις βιωματικές εμπειρίες του και να ακούσει τις απόψεις της επιστήμης, δια μέσου του ψυχολόγου.


Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν να ενισχύσουν το γονεϊκό τους ρόλο, να αναπτύξουν μια πιο βαθιά και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους και να διαχειριστούν καταλληλότερα και πιο αποτελεσματικά διάφορα θέματα και δυσκολίες στο πλαίσιο της ανατροφής και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.


Σκοπός και στόχοι των ομάδων
Σκοπός των ομάδων είναι η ανάπτυξη των γονέων σε γνωστικό και σε συναισθηματικό επίπεδο όσον αφορά στο ρόλο τους.
Οι γνώσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες είναι να:

Προσδιορίζουν τα εξελικτικά στάδια της ανάπτυξης των παιδιών.
Αναγνωρίζουν ειδικές συμπεριφορές, όπως π.χ. εξάρτηση από τις ουσίες.
Κατανοούν τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο.
Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που διευκολύνουν και δυσκολεύουν την επικοινωνία.

Οι ικανότητες που αναμένεται να αποκτήσουν είναι να:
• Εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί.
• Αναπτύξουν νέες δεξιότητες επικοινωνίας.
Οι στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν είναι να:
• Υιοθετήσουν μια στάση θετική σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας και διαχείρισης θεμάτων σχετικών με την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
• Ενθαρρύνουν τον εαυτό και τα παιδιά τους.
• Αποδεχτούν τη διαφορετικότητα.


Θεματικές ενότητες
Τα θέματα της ομάδας χωρίζονται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και προκαθορίζονται κάθε φορά από τον συντονιστή. Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών ή τη σχέση γονέα-παιδιού. Παρουσιάζεται τριμηνιαίο πρόγραμμα των θεμάτων ανά ομάδα, το οποίο κάθε φορά είναι διαφορετικό. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά θέματα ανά ηλικιακή ομάδα.


1. Ομάδα γονέων βρεφικής – νηπιακής ηλικίας
Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, ηλικίας (0 – 6 ετών).
Εκπαίδευση στην τουαλέτα, όρια, ζήλεια, στάδια ψυχοκινητικής εξέλιξης, βάδισμα, ομιλία, η κοινωνικοποίηση του νηπίου, το νηπιαγωγείο, φόβοι, δυσκολίες στον ύπνο και τη διατροφή, η τιμωρία, το παιχνίδι κ.α.


2. Ομάδα γονέων σχολικής ηλικίας
Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, ηλικίας (6 – 12 ετών). Προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο και ο ρόλος των γονέων. Η σχολική ζωή του παιδιού και η ένταξη στη σχολική ομάδα. Σχολική φοβία. Επίδοση και αποτυχία. Φιλία και κοινωνική ένταξη. Προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.


3. Ομάδα γονέων εφηβικής ηλικίας
Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, ηλικίας (13 – 18 ετών). Ανεξαρτητοποίηση, εξαρτήσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός, χρήση διαδικτύου, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κλπ.


Η Διαδικασία
Πέρα από τις εισηγήσεις της συντονίστριας, τα μέλη συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις όπως παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, ασκήσεις δημιουργικής φαντασίας κ.α. με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους και το σημαντικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα που προσφέρει η βιωματική εμπειρία.


Διάρκεια ομάδων
1 ώρα και 30 λεπτά κάθε εβδομάδα (4 συναντήσεις τον μήνα).
Οι ομάδες διαρκούν όλο το χρόνο και είναι ανοιχτές σε νέα μέλη. Ο κάθε γονέας μπορεί να επιλέξει ποιο θέμα θα παρακολουθήσει, καθ’ ότι υπάρχει τριμηνιαίο καθορισμένο πρόγραμμα των θεμάτων, του οποίου το περιεχόμενο διαφοροποιείται ανά τρίμηνο ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.


Τόπος συναντήσεων
Κέντρο Ψυχολογίας Παιδιών και Ενηλίκων
Κομνηνών 68
Πεζόδρομος Καλαμαριάς