Αγγελική Ν. Παπαγαθαγγέλου
Ψυχολόγος ΑΠΘ - Ψυχοθεραπεύτρια

Παιδιών και Ενηλίκων

Συμβουλευτικές και Ψυχοϋποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Παιδικούς Σταθμούς

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν συγκεκριμένες γενικές και ειδικές ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, των παιδαγωγών και των γονέων τους.

Υπηρεσίες προς τα παιδιά

Συγκεκριμένα όσον αφορά στα παιδιά οι υπηρεσίες που σχετίζονται με ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις ηλικίες αυτές αφορούν:
1. Αξιολόγηση του αναπτυξιακού τους επιπέδου και τυχόν διαταραχών που σχετίζονται με αυτό όπως: υστέρηση κατάκτησης αναμενόμενων σταδίων, ψυχοκινητική υστέρηση, υστέρηση λόγου, γενικότερη νοητική υστέρηση, ή ειδικότερες αναπτυξιακές διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Ο εντοπισμός και η διαφορική διάγνωση των παραπάνω καταστάσεων δεν είναι αυτονόητη διαδικασία και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα παιδοψυχιατρικής εκτίμησης, ενώ είναι κρίσιμης σημασίας η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη πρώιμης παρέμβασης όπου κρίνεται απαραίτητο. Να σημειωθεί πως συνολικά οι προαναφερόμενες καταστάσεις εμφανίζονται σε ποσοστό~5% του γενικού πληθυσμού στις ηλικίες αυτές.
2. Αξιολόγηση και συμβουλευτική σχετικά με συναισθηματικές δυσκολίες όπως αγχώδεις διαταραχές (άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες προσαρμογής, φοβίες), διαταραχές σχέσεων και επικοινωνίας με ενήλικες ή συνομηλίκους, ή διαταραχές συμπεριφοράς που μπορεί να οφείλονται σε καταστάσεις όπως η ΔΕΠΥ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητας). Το ποσοστό εμφάνισης των παραπάνω διαταραχών κυμαίνεται στο 5-10% του γενικού πληθυσμού των παιδιών προσχολικού φάσματος ηλικιών και στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται σαφής αξιολόγηση και κατάλληλη συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της κατά το δυνατό απρόσκοπτης εξέλιξης και λειτουργικότητας του παιδιού, στο οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον.
3. Αξιολόγηση μέσω σταθμισμένων δοκιμασιών της ‘σχολικής ετοιμότητας’ των παιδιών του νηπιαγωγείου εν όψη της μετάβασης τους στην Α΄Δημοτικού.

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα και προβλήματα, η αρχική παρατήρηση ή το αίτημα για την αξιολόγηση, μπορεί να προέρχεται είτε από τον/την παιδαγωγό του παιδιού, είτε από το γονέα του, είτε από τον ειδικό συνεργάτη μας στα πλαίσια της γενικότερης παρατήρησης των παιδιών.


Υπηρεσίες προς τους γονείς

Οι υπηρεσίες προς τους γονείς περιλαμβάνουν 1-2 ατομικές συναντήσεις μαζί τους, μετά από τυχόν δικό τους αίτημα για οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν ότι αφορά το παιδί τους ή γενικότερα την οικογένεια τους.
Επίσης, διοργανώνονται ενημερωτικά σεμινάρια γενικού ενδιαφέροντος για τους γονείς, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και ανατροφή των παιδιών.


Υπηρεσίες προς τους παιδαγωγούς

Οι υπηρεσίες προς τους παιδαγωγούς αλλά και γενικότερα προς τον παιδικό σταθμό και το σχολείο περιλαμβάνουν:
1. Συμβουλευτική για ζητήματα ανάπτυξης, ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς των παιδιών.
2. Διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ομάδων προσωπικού για ανάλογα θέματα.

Οι υπηρεσίες αυτές (μπορούν να) παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού σε ένα βασικό συμβουλευτικό και ενημερωτικό επίπεδο.

Ως τόσο αναβαθμίζουν κριτικά την εικόνα αλλά και το ουσιαστικό περιεχόμενο των υπηρεσιών του σχολείου, καθώς λειτουργούν σε επίπεδο πρόληψης και αγωγής ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους και υποστήριξης και συμβουλευτικής προς το προσωπικό του σταθμού.

Για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση και διευκρινήσεις ως προς τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο των παραπάνω υπηρεσιών, ώστε εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, να επεξεργαστούμε ένα σχήμα εφαρμογής τους και στο δικό σας σχολείο, επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του προγράμματος.


Οι υπεύθυνοι του προγράμματος:
Παπαγαθαγγέλου Αγγελική
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Τηλ. 2310 384097
Κιν. 6939 006702
Μπούρμπουλας Θεόδωρος
Παιδοψυχίατρος
Τηλ. 2310 276666