Αγγελική Ν. Παπαγαθαγγέλου
Ψυχολόγος ΑΠΘ - Ψυχοθεραπεύτρια

Παιδιών και Ενηλίκων

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία ζεύγους ή συζυγική θεραπεία απευθύνεται σε κάθε ζεύγος ατόμων που ζουν μαζί σε στενή σχέση, όπως σε συζύγους αλλά και σε ζεύγη που ζουν μαζί χωρίς να έχουν παντρευτεί, ακόμη και σε ζεύγη ομοφυλοφίλων. Η θεραπεία στοχεύει στο να βελτιώσει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζεύγος, κατανοώντας το σύστημα της σχέσης τους, όσο και το είδος της μάθησης που χαρακτηρίζει την αλληλεπίδρασή τους.

Ειδικότερα, η βελτίωση της επικοινωνίας περιλαμβάνει την εκπαίδευση στις επικοινωνιακές δεξιότητες, την ενεργητική ακρόαση και τη διευκόλυνση της έκφρασης των συναισθημάτων.

Η συζυγική θεραπεία έχει ως στόχο επίσης να διευκρινήσει τους ατομικούς στόχους του καθένα, να λύσει διαπροσωπικές συγκρούσεις και να βοηθήσει καθένα από τους συντρόφους να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στον άλλο διαστρεβλωμένα (μεταβιβαστικά) λόγω παλιότερων εμπειριών με γονείς και αδέλφια.

Οι θεραπευτικές συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες, μπορεί όμως να είναι και συχνότερες.